Zeer tevreden en na de presentatie met deelnemers geevalueerd en allemaal positieve uitkomsten.