Goed verhaal en sloot prima aan op onze doelstelling. Wat we wilde bereiken is gebeurd en voldeed dus aan alle verwachtingen.